× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

AVIMED Sp. z o. o.

Gabinet położnej środowiskowej - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AVIMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacje o komórce

Zakład udzielający świadczeń jednodniowych

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostała opieka ambulatoryjna

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna


Adres

32-2890841
Gliwicka 159
40-857 Katowice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1